Zonnecollectoren

 

Clima XL heeft een groot assortiment verschillende soorten zonnecollectoren:

  Vlakkeplaat collectoren model FPC-1200D

  Vacuümbuis heat-pipe collectoren HA (24 mm condensor)

  Vacuümbuis U-pipe collectoren

 

Vacuümbuis collector of vlakkeplaat collector?

Qua rendement ontlopen de collectoren elkaar niet veel. Echter is het wel zo dat door het thermosfles principe de vacuümbuis collector veel beter geïsoleerd is dan de vlakkeplaat collector. Bij een lagere omgevingstemperatuur zal de vacuümbuis collector beduidend minder warmte verliezen dan de vlakkeplaat collector.
Dit zorgt er voor dat de vacuümbuis collector in de winter, voor-
en najaar tot wel 30% meer warmte oplevert ten opzichte van de vlakkeplaat collector.
Door de ruimte tussen de vacuüm-buizen onderling is de hoeveelheid zonne energie constant, over een ruim gedeelte van de dag.
De extra opbrengst (t.o.v. vlakkeplaat collector) wordt IAM genoemd (
Incidence Angle modifier). De hoeveelheid warmteoverdracht vloeistof van de vacuümbuis heat-pipe collector t.o.v. de vlakkeplaat is beduidend lager.
Het gevolg is dat de collector sneller opwarmt dan de conventionele vlakkeplaat collectoren. De vacuümbuis collector met heat-pipe zal tijdens bewolkte dagen meer rendement opleveren. Door de open structuur is de windbelasting van de vacuümbuis collector minder dan een op dak geplaatste vlakke plaat collector.

 

Opbrengst van een zonnecollector per m2

De opbrengst van een vlakkeplaatcollector in Nederland:

De gemiddelde opbrengst per m² vlakkeplaat-collector, voor tapwater verwarming, is in Nederland ca. 1,6 GJ / 444 kWh per jaar. 

 

De opbrengst van een vacuümbuis Heat pipe-collector in Nederland:

De gemiddelde opbrengst per m² vacuümbuis heat pipe-collector, voor tapwaterverwarming, is in Nederland ca. 2,3 GJ / 638 kWh per jaar.

 

De praktische waarde (werkelijke waarde) hangt echter van veel factoren af:

1:   Onder welke hoek staan de collectoren

2:   Zijn de collectoren naar het zuiden gericht

3:   Hoeveel zonuren zijn er in een bepaald jaar

4:   Wat is de doorstroomtijd (tapwaterverbruik

5:   Hoeveel voorraad warm water moet worden verwarmt

 


 

 

Vlakkeplaat collector (FPC-1200D)

De vlakkeplaatcollector is de meest gebruikte zonnecollector in Nederland. Het hart van een vlakkeplaatcollector is een zwarte plaat, de absorber. Boven de absorber zit een glazen plaat. Het zonlicht wordt als het ware 'gevangen' achter het glas, als in een broeikas. Door de absorber in een isolerende bak te plaatsen houdt hij warmte goed vast. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur van de absorber stijgt. Naarmate de temperatuur van de absorber hoger is dan de omgevingstemperatuur zal de warmtestroom van absorber naar de omgeving groter worden tot die gelijk is aan de opgenomen warmte. De temperatuur van de absorber zal niet verder stijgen. Om de gewonnen warmte te kunnen gebruiken worden aan de absorber koperen leidingen gemonteerd waardoor een warmtemedium (glycol) stroomt. De hete absorber geeft zijn warmte via de koperen leidingen af aan de glycol. De hete glycol circuleert via een spiraalbuis tussen collector en buffer (boiler) en geeft de warmte weer af. De thermische energie (warmwater) kan direct of op een later tijdstip (wanneer de zon niet schijnt) worden gebruikt. Hoe groter de buffer, hoe meer warmte er beschikbaar is.

 

FPC-1200D / Art. nr. 111 100 1002

Subsidie is mogelijk bij aanschaf zonneboilerset aanschaft waar dit product onderdeel van is

 

Afmeting: 2000 x 1010 x 95 mm
Collector:
Afmeting: 2000 x 1010 x 95 mm
Gewicht (Kg): 32 KG
Materiaal: Koper
Coating: Bleutec

Absorber:
Kleur: Bleu
Dikte: 0,12 mm
Absorptie: 95% +/- 2%
Emmitance: 5% +/- 2%

Buizen:
Materiaal: TP2 copper
Soldering: Ultrasonic

Glas:
Materiaal: Textured Tempered Glass
IJzer gehalte: <0,01 %
Glas transmissie: >93%
Dikte: 4 mm

Isolatie:
Materiaal: Glaswol
Afmeting /gewicht: 50 mm, 35kg/ m3
Goedkeuring: 6063TS 1.3 mm

Behuizing:
Materiaal: Aluminium Alloy
Kleur: Aluminium or Coffee

Pakkingen:
Materiaal: EPDM

Aansluitingen:
Aanvoer/ retour: Ø22

Certificaat: SOLAR KEYMARK PSK-036/2010
Test norm: EN12975-1

 

 


 

 

Vacuümbuis heat-pipe collector (HA Heat-Pipe)  

Het principe van de vacuümbuiscollector is te vergelijken met een thermosfles. Twee glazen buizen, de één binnen de ander, zijn van elkaar gescheiden door een vacuüm. Op de buitenkant van de binnenste buis is een zeer dunne spectraal electieve laag opgedampt. Deze spectraal electieve laag absorbeert zichtbaar licht en reflecteert het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. De warmte-energie kan niet uitstralen. Aan één uiteinde van de twee glazen buizen is een opening naar de binnenkant van de binnenste buis. Daar wordt de warmte afgevoerd via een koppeling, een warmtegeïsoleerde leiding waaraan meerdere vacuümbuiscollector haaks zijn gekoppeld.

De werking is als volgt: Het zonlicht schijnt door de buitenste glazen buis en het vacuüm op de spectraal electieve laag op de binnenste buis. De binnenste buis warmt op. De warmte kan niet door het vacuüm ontsnappen en ook niet als warmtestraling: de warmte zit "gevangen".

De warmte wordt naar de boiler of vloerverwarming verplaatst door een gesloten systeem van buizen en een pomp via de koppeling met water als medium. Een vernuftig systeem is de heat pipe die zeer eenvoudig en efficiënt de warmte van de binnenste buis kan transporteren naar de koppeling. Bij een heat pipe is het niet nodig om het warmtemedium door het inwendige van de binnenste buis te leiden. De hydraulische weerstand van de vele lange dunne buizen door de collectoren is hoog en zou veel koper kosten. De heat pipe is een enkelvoudige, zeer dunne buis, die zelf het warmtetransport verzorgt met behulp van de zwaartekracht in schuine oriëntatie. Daarom dient dan de vacuümbuiscollector niet horizontaal of verticaal geplaatst te worden.

 

 

HA Heat-Pipe / zie onze webshop voor de verschillende mogelijkheden 

Subsidie is mogelijk bij aanschaf van een zonneboilerset aanschaft waar dit product onderdeel van is

 

Model Aantal vacuumbuizen
HA-10 10
HA-15 15
HA-20 20
HA-25 25
HA-30 30

Model Heat pipe condenser
HA-10 Ø 24mm
HA-15 Ø 24mm
HA-20 Ø 24mm
HA-25 Ø 24mm
HA-30 Ø 24mm

Model Doorlaat oppervlak
HA-10 0,92 m²
HA-15 1,38 m²
HA-20 1,84 m²
HA-25 2,31 m²
HA-30 2,77 m²

Model Afmetingen collector
HA-10 2000 x 932 x 157
HA-15 2000 x 1322 x 157
HA-20 2000 x 1712 x 157
HA-25 2000 x 2102 x 157
HA-30 2000 x 2492 x 157


Model Gewicht kg
HA-10 42
HA-15 59
HA-20 80
HA-25 98
HA-30 117
Afmeting: 2000 x 1010 x 95 mm
Gewicht (Kg): 32 KG
Materiaal: Koper
Coating: Bleutec

Absorber:
Kleur: Bleu
Dikte: 0,12 mm
Absorptie: 95% +/- 2%
Emmitance: 5% +/- 2%

Buizen:
Materiaal: TP2 copper
Soldering: Ultrasonic

Glas:
Materiaal: Textured Tempered Glass
IJzer gehalte: <0,01 %
Glas transmissie: >93%
Dikte: 4 mm

Isolatie:
Materiaal: Glaswol
Afmeting /gewicht: 50 mm, 35kg/ m3
Goedkeuring: 6063TS 1.3 mm

Behuizing:
Materiaal: Aluminium Alloy
Kleur: Aluminium or Coffee

Pakkingen:
Materiaal: EPDM

Aansluitingen:
Aanvoer/ retour: Ø22

Certificaat: SOLAR KEYMARK PSK-036/2010
Test norm: EN12975-1

  

 

Vacuümbuis U-pipe collector (HR-U-Pipe)

Het principe van de vacuümbuis U-pipe collector is te vergelijken met de vacuümbuis heat-pipe collector, echter zonder heatpipe maar met een koperen leidingselsel gevult met overdrachtvloeistof, die het volledige warmtetransport verzorgt. Het voordeel hiervan is dat U-pipe collectoren zowel horizontaal als verticaal geplaatst kunnen worden, hetgeen een groot estetische voordeel kan opleveren.

 

UR-U-Pipe / zie onze webshop voor de verschillende mogelijkheden

Subsidie is mogelijk bij aanschaf van een zonneboilerset aanschaft waar dit product onderdeel van is

 

Model Aantal vacuumbuizen
HR-U10 10
HR-U15 15
HR-U20 20
HR-U25 25
HR-U30 30

Model Doorlaat oppervlak
HR-U10 0,90 m²
HR-U15 1,35 m²
HR-U20 1,80 m²
HR-U25 2,25 m²
HR-U30 2,67 m²

Model Afmetingen collector
HR-U10 1642 x 825 x 130
HR-U15 1642 x 1174 x 130
HR-U20 1642 x 1525 x 130
HR-U25 1642 x 1875 x 130
HR-U30 1642 x 2220 x 130

Model Gewicht kg
HR-U10 26,7
HR-U15 38,3
HR-U20 50,6
HR-U25 60,3
HR-U30 75,0
Collector:
Systeem: Vacuümbuis U-buis collector
Toepassing: Alle toepassingen
Absorptie: 94%
Emmitance: 7%
Transmissie: 92%
Stagnatie Temp (°C): 252
Hoofd warmtegeleidingsbuis: Rood koper
Isolatie: Polyurethaan (CFC & HCFC vrij)

Behuizing / Manifold:
Materiaal: 3 mm Alnico aluminium
Buis materiaal: Borosilicate 3.3 Glas

Glas:
Buis diameter Ø: 47 mm
Buis Lengte: 1500 mm
U-pipe diameter: Ø 8 mm
Materiaal: Rood koper

Werking:
Max. bedrijfsdruk: 6 bar
Certificaat: SOLAR KEYMARK No. 011-7S224 R

Test norm: EN 12975
Kleur: Aluminium or Coffee