Investeringssubsidie (ISDE) voor duurzame apparaten

 

Waarom de ISDE subsidie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt. In 2017 is er een budget van € 90 miljoen euro gesteld. Hiervan is t/m 31 juli inmiddels 43,5 miljoen euro geclaimd.

De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) subsidie is voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie en komt voort uit het Energieakkoord van 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie, in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van de Nederlandse overheid. Bij de RVO kan de subsidie worden aangevraagd. De aanvraag dient gedaan te worden via de website van de RVO. Na het beoordelen van de aanvraag en op basis van de aangeleverde gegevens wordt de subsidie toegekend en uitgekeerd. Het bedrag wat u gesubsidieerd krijgt is afhankelijk van het apparaat. Op de apparatenlijst vind u het precieze subsidie bedrag.

 

Voor wie geldt de ISDE subsidie

 Particulieren met een geldig Burgerservicenummer (BSN)

 Buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland

 Zelfstandige ondernemer

 Bedrijven

 Verenigingen even eigenaren (VVE's) en woningcorporaties

 Stichtingen, verenigingen en maatschappen

 

 

Belangrijkste voorwaarden particuliere gebruikers

 Je bent eigenaar van de investering en het apparaat is nieuw

 Je mag het apparaat niet binnen 1 jaar na datum van subsidie vaststelling verwijderen

 Het apparaat moet door een deskundige installateur gemonteerd te zijn

 Het apparaat voldoet aan de specifieke voorwaarden om aan de subsidie eis te voldoen. Dit kunt u terugvinden in de apparatenlijst RVO

 De subsidieaanvraag dient binnen 6 maanden na installatie ingediend zijn

 De investering dient gedaan te zijn voordat de subsidieaanvraag in gang gezet wordt

 Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

 

Het is dus erg belangrijk om het termijn van het indienen van de subsidie in de gaten te houden. Met nieuwbouwwoningen wil het bijvoorbeeld nog wel eens mis gaan met het termijn. Meestal wordt een warmtepomp geïnstalleerd aan het begin van de bouw van een woning. Voordat de woning in zijn geheel klaar is duurt dan bijvoorbeeld nog 5 maanden. Voordat de bewoners de woning hebben betrokken is de termijn van 6 maanden na installatie ondertussen verstreken en hierdoor kan de koper dan niet meer in aanmerking komen voor de ISDE regeling voor de warmtepomp.

 

Belangrijkste voorwaarden zakelijke gebruikers

 Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd

 Je bent eigenaar van de investering en het apparaat is nieuw

 Je mag het apparaat niet binnen 1 jaar na datum van subsidie vaststelling verwijderen

 Het apparaat moet door een deskundige installateur gemonteerd te zijn

 Binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie moet het apparaat in gebruik zijn genomen

 De subsidieaanvraag dient te worden gedaan vóórdat de koopovereenkomst getekend is

 Een geldig KvK nummer is nodig om de aanvraag te kunnen doen

 Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

Apparatenlijst ISDE

Bij alle apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE subsidie staat in de apparatenlijst een meldcode vermeld. Deze code is nodig bij de aanvraag van de ISDE subsidie, voor zowel particuliere als zakelijke kopers. De apparatenlijst is opgedeeld in de volgende categorieën:

 Zonneboilers tot 200 m2

 Warmtepompen tot 70kW 

 Warmtepompboilers

De subsidie geldt helaas niet voor zwembad warmtepompen 

 

Aan de apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE zijn specifieke technische eisen gesteld. Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

 

 Warmtepompen 

 Zonneboilers                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct regelen voor particulieren:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 

 Aanvragen 

 

 

 

Direct regelen voor zakelijke klanten:

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 

 Vaststelling                                          Aanvragen